ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МОРСКО КОРАБОПЛАВАНЕ
И РИБОЛОВ "СВЕТИ НИКОЛА"


Училището е създадено на 1 септември 1958 година и е наследник и продължител на първото Морско средно рибарско училище, открито през 1921 г. в гр. Варна, по-късно преместено в Созопол и закрито през 1934 г.

Първият прием на ученици е осъществен през 1958 година - 1 паралелка от 35 младежи. В началото училището дава квалификация по Риболов и рибовъдство" на завършилите ХІ клас. От 1961 година то става Техникум по рибарство". От 1972 година е преименувано в Средно специално училище по морски и океански риболов и военизирано с 5 годишен курс на обучение, девоенизирано през 1987 година.

От 7.04.2003г.  училището носи името Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов Свети Никола".

В ПГМКР "Свети Никола" е въведена Система за управление на качеството (СУК), според изискванията на международния стандарт  ISO 9001:2008.

Училището е носител на орден “Кирил и Методий “ I степен.

Учебно-материална база

  • Софтуерно управляеми тренажьори
  • Спортни площадки и игрища
  • Плавателни практики на български и чужди кораби
  • Лодъчен парк
SGS