ПГМКР "Свети Никола"

Вижте повече

Морски квалификационен център, в който се провеждат курсове по програми утвърдени от ИА "Морска администрация"

Вижте повече

  ПРИЕМ 2018-2019

Вижте повече