Морски квалификационен център, в който се провеждат курсове по програми утвърдени от ИА "Морска администрация"

Вижте повече