МПКЦ

Към ПГМКР "Свети Никола" е създаден Морски квалификационен център, в който се провеждат курсове по програми утвърдени от ИА "Морска администрация"

Aктуални курсове

1. Техники за лично оцеляване /STCW, Пр.VI/1; А-VI/1, т.2.1.1/ (Personal Survival Technics)

2. Противопожарна безопасност и борба с пожари /STCW Пр.VI/1;А-VI/1, т.2.1.2/ (Fire Prevention and Fire Fighting)

3. Елементарна първа помощ /STCW Пр.VI/1; А-V/1, т.2.1.3/(Elementary First Aid)

4. Лична безопасност и социални отговорности /STCW Пр.VI/1; А-VI/1, т.2.1.4/(Personal Safety and Social Responsibilities)

5. Водач на спасително средство и дежурна лодка /STCW Пр.VI/2; А-VI/2, т.1-4/(Proficiency in Survival Craft and Rescue BoatsOther than fast rescue boat)

6. Основна подготовка по морска безопасност - опреснителен / Basic Safety Training – Refresh

7. Оказване на медицински грижи на борда /Пр.VI/4;А-VI/4, т.4-6/(Proficiency in Medical Care on Board Ship)

8. Оказване на медицински грижи на борда - опреснителен /Пр.VI/4;А-VI/4, т.4-6/ (Proficiency in Medical Care on Board Ship - Refresh)

9. Специализирано обучение за екипажа на пътнически кораби (включително и ро-ро пътнически кораби) /STCW Пр.V/2, А-V/2, т.1-4/ (Training and qualification of masters, officers, ratings and other personnel on passenger ships)

10. Подготовка за работа на борда на нефтен танкер и танкер химикаловоз /STCW Пр V/1; A-V/1, т.1-7/(Basic Training for Oil and Chemical tanker Cargo operations)

11. Подготовка за работа на борда на танкер газовоз /STCW Пр V/1-2 т.2; А-V/1-1 т.1-2-1/(Basic Training for Liquefied Gas tanker Cargo operations)

12. Оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица (IMO model course 3.12)

13. Инструктори (IMO Model Course 6.09)

14. Водач на кораб до 40 БТ по море

15. Водач на кораб до 40 БТ извършващ сезонен превоз на хора с до 35 души на борда

 

Общо положения

Основна подготовка по морска безопасност - опреснителен  Basic Safety Training – Refresh

Специализирано обучение за екипажа на пътнически кораби (включително и ро-ро пътнически кораби) (Training and qualification of masters, officers, ratings and other personnel on passenger ships, ro-ro passanger incl.)

Водач на спасително средство и дежурна лодка различна от бързоходна дежурна лодка (Proficiency in Survival Craft and Rescue BoatsOther than fast rescue boat)

"Списък на одобрените учебните заведения и центрове провеждащи обучение и подготовка на морски лица“

Списък на курсовете в МКЦ - 1 част

 

За повече информация на тел: 0878 639048