БСУ подава ръка на Морското училище


„Желанието ни е да си сътрудничим и да работим заедно“- това заяви проф. д-р Радостин Долчинков, декан на Центъра по информатика и технически науки /ЦИНТ/ в Бургаския свободен университет пред директорката на Морското училище Христина Жабова.

Тя, заедно със зам.-директора кап. Пламен Симеонов, посетиха БСУ и разгледаха лабораториите на центъра. На срещата присъства и зам.-деканът на ЦИНТ доц. Камен Сейменлийски.

Деканът проф. Долчинков обясни, че университетът вече има опит с Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника и ПГ по електротехника и електроника „Константин Фотинов“.

„Обвързваме учениците още от гимназията.Те работят заедно с нашите студенти по различни проекти. Имаме добра база за съвместна дейност“, сподели проф. Долчинков.

Деканът изрази увереност, че ученици от Морското училище ще продължат образованието си в БСУ. През новата учебна година в университета се открива магистърска специалност „Проектиране и управление на въздушни и морски дронове“, а през учебната 2021 – 2022 г. – „Електрообзавеждане на кораба“.

Има и много други подходящи специалности за завършилите

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола", с които да надградят образованието си, стана ясно на срещата. Сред тях са – „Техническа безопасност и противопожарна техника“, „Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност“,

„Техническа безопасност и електротехническа експертиза“ и др.

Бургаският свободен университет ще дари на Морското училище нагледни материали, с които да провеждат практическото си обучение.

Предстои подписването на договор за сътрудничество.

Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов "Св. Никола" стана иновативно училище с решение на Министерския съвет от август 2019 г.

От 1 септември гимназията, която беше държавна, бе прехвърлена на Община Бургас, която полага усилия за модернизация на материалната база, за оборудването й със съвременни съоръжения, както и за повишаване качеството на образованието.


Ресурси: