Дневен режим


ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ЧАСОВЕТЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

С УЧЕНИЦИТЕ

ОТ ПГМКР „СВЕТИ НИКОЛА“ ГР. БУРГАС

ЗА ПЕРИОДА

ОТ 16.03.2020 г. ДО НЕ ПО-РАНО ОТ 27.03.2020 г.

 

 

Час по седмичното разписание за деня при редовно обучение

Начален и краен час на провеждане на часа при дистанционно обучение

начало

край

почивка

1

9:00

9:30

5 мин.

2

9:35

10:05

20 мин.

3

10:25

10:55

5 мин.

4

11:00

11:30

5 мин.

5

11:35

12:05

20 мин.

6

12:25

12:55

5 мин.

7

13:00

13:30

 


Ресурси: