ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ СЕСИЯ ЯНУАРИ НА УЧЕБНА 2019-2020 ГОДИНА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ПРИЕМ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ


Дата

Час кабинет

Форма/

продължител-

ност

Предмет

Ще се явяват:

Клас

06.01.2020

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

1. Навигация и лоция  - СПП

1.Андонис Йоанис Полименидис –  10 к

06.01.2020

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

2. Заваряване  - ОтПП

1.Тихомир Васков Мумджиев  – 11 кмм

06.01.2020

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

3. Безопасност при корабните работи и сигурност на корабоплаването – СПП

1.Деян Станков Танев – 12 кмм

 

06.01.2020

14.30

Струг.р-ца

Практически

До 5 астр.ч.

4.Учебна практика – Общопрофесионални умения - ОтПП

1.Мартин Пламенов Тодоров  – 9 кмм

07.01.2020

14.30

308

Практически

До 5 астр.ч.

5. Производствена практика-плавателна - СПП

1.Андонис Йоанис Полименидис –  10 к

07.01.2020

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

6. Устройство на кораба – СПП

1.Мартин Пламенов Тодоров  – 9 кмм

07.01.2020

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

7. Термодинамика – ОтПП

1.Тихомир Васков Мумджиев  – 11 кмм

07.01.2020

14.30

Лаб.КДВГ

Практически

До 5 астр.ч.

8. Учебна практика -Обслужване и ремонт на корабни машини и механизми- СПП

1.Деян Станков Танев – 12 кмм

 

08.01.2020

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

9. Товарно дело – РПП

1.Андонис Йоанис Полименидис –  10 к

08.01.2020

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

10. Безопасност при корабните работи и сигурност на корабоплаването – СПП

1.Мартин Пламенов Тодоров  – 9 кмм

08.01.2020

14.30

Струг.р-ца

Практически

До 5 астр.ч.

11.Учебна практика - Заваряване - ОтПП

1.Тихомир Васков Мумджиев  – 11 кмм

08.01.2020

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

12. Електрообзавеждане на кораба - РПП

1.Деян Станков Танев – 12 кмм

 

09.01.2020

14.30

303

Писмен

До 3 астр.

часа

Устен-03,ч

13.Чужд език по професията - ОПП

1.Андонис Йоанис Полименидис –  11 к

09.01.2020

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

14. Материалознание – ОтПП

1.Мартин Пламенов Тодоров  – 9 кмм

09.01.2020

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

15. Корабни спомагателни механизми – СПП

1.Тихомир Васков Мумджиев  – 11 кмм

09.01.2020

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

16. Автоматизация на кораба - РПП

1.Деян Станков Танев – 12 кмм

 

10.01.2020

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

17. Електрообзавеждане на кораба - СПП

1.Андонис Йоанис Полименидис –  11 к

10.01.2020

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

18. Икономика  - ОПП

1.Мартин Пламенов Тодоров  – 10 кмм

10.01.2020

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

19. Корабни системи и устройства – СПП

1.Тихомир Васков Мумджиев  – 11 кмм

10.01.2020

14.30

Лаб.КДВГ

Практически

До 5 астр.ч.

20.Учебна практика – Изпитване на двигатели с вътрешно горене - СПП

1.Деян Станков Танев – 12 кмм

 

13.01.2020

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

21. Теория на кораба - СПП

1.Андонис Йоанис Полименидис –  11 к

13.01.2020

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

22. Техническа механика - ОтПП

1.Мартин Пламенов Тодоров  – 10 кмм

13.01.2020

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

23. Корабни двигатели с вътрешно горене   - СПП

1.Тихомир Васков Мумджиев  – 11 кмм

13.01.2020

14.30

 

Практически

До 5 астр.ч.

24. Производствена практика-плавателна – СПП

1.Деян Станков Танев – 12  кмм

14.01.2019

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

25. Навигация и лоция – СПП

1.Андонис Йоанис Полименидис –  11 к

14.01.2019

14.30

303

Писмен

До 3 астр.

часа

 

26. Електротехника - ОтПП

1.Мартин Пламенов Тодоров  – 10 кмм

14.01.2019

14.30

303

Писмен

До 3 астр.

часа

 

27.Корабни парни котли и турбини - СПП

1.Тихомир Васков Мумджиев  – 11 кмм

15.01.2019

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

28. Мореходна астрономия - СПП

1.Андонис Йоанис Полименидис –  11 к

15.01.2019

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

29. Устройство на кораба – СПП

1.Мартин Пламенов Тодоров  – 10 кмм

15.01.2020

14.30

Лаб.КДВГ

Практически

До 5 астр.ч.

30. Учебна практика -Обслужване и ремонт на корабни машини и механизми- СПП

1.Тихомир Васков Мумджиев  – 11 кмм

16.01.2019

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

31. География на морските пътища - СПП

1.Андонис Йоанис Полименидис –  11 к

16.01.2019

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

31. Корабни спомагателни механизми - СПП

1.Мартин Пламенов Тодоров  – 10 кмм

16.01.2020

14.30

Лаб.КДВГ

Практически

До 5 астр.ч.

32. Учебна практика -  плавателна - СПП

1.Тихомир Васков Мумджиев  – 11 кмм

17.01.2019

14.30

303

Писмен

До 3 астр.часа

33.Корабни системи и устройства - СПП

1.Андонис Йоанис Полименидис –  11 к

17.01.2020

14.30

Лаб.КДВГ

Практически

До 5 астр.ч.

34. Учебна практика -  плавателна - СПП

1. Мартин Пламенов Тодоров  – 10 кмм

2.Тихомир Васков Мумджиев  – 11 кмм


Ресурси: