Иновативно училище


С РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № 479 ОТ 05/08.2019 ГОДИНА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МОРСКО КОРАБОПЛАВАНЕ И РИБОЛОВ „СВ. НИКОЛА“

Е ОБЯВЕНО ЗА ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ.


Ресурси: