Инструктаж за дистанционно обучение и правила за онлайн-общуване


Дистанционното обучение е вид обучение в реално време, но в различна от училищната среда. Както всяка организирана форма на дейност и тук се налага спазването на определени правила, за да се избегнат недоразумения и да се регламентира  комуникацията между участниците.

Участниците в дистанционното обучение на ПГМКР „Свети Никола“, гр. Бургас са длъжни да спазват следните правила за общуване в обучителната онлайн-мрежа на училището.

 1. Преди началото на онлайн-срещата с преподавателя ученикът се подготвя в подходящ външен вид, с изправно устройство, слушалки, микрофон и по възможност камера; необходимите учебни помагала и пособия за писане.
 2. Изисква се подготовка и на средата – да бъде тиха, без странични шумове, светлини, напр. включен телевизор и др. Препоръчва се ползването на слушалки, за да се избегне микрофония.
 3. В точния час ученикът се присъединява към виртуалната класна стая на съответния учебен предмет от дневната програма.
 4. С началото на онлайн-урока/сесията личният микрофон се заглушава и не се включва освен при изрично изискване от страна на преподавателя. По този начин се постига тишина и уважение във виртуалната класната стая.
 5. По време на онлайн-урока учениците са длъжни да наблюдават и слушат внимателно презентацията на учителя, както и да взимат участие при поставените задачи. Учителят има право да задава въпроси към конкретен ученик, с което проверява неговото активно присъствие, знания и концентрация в час.
 6. По време на онлайн-урока не се допуска говорене, изпращане на съобщения, снимки и емотикони между участниците. Това се счита за нарушаване на учебния процес и неуважение към преподавателя, което се отбелязва със забележка и уведомяване на родителя.
 7. При неспазване на правилата за етично поведение във виртуалната класна стая учителят има право да заглуши микрофона и да ограничи комуникацията на конкретен ученик за този час.
 8. Учителят има право да записва онлайн-уроците с помощта на инструментите на приложението MS Teams, с цел същите да бъдат наблюдавани по-късно от неприсъствалите ученици.
 9.  След приключване на онлайн-урока ученикът излиза от текущата сесия, като натиска бутона с червената слушалка. Преподавателят напуска последен след всички ученици.
 10.  Към всяка виртуална класна стая има активен чат-канал и след онлайн-сесиите. Изпратените текстови, гласови и видео-съобщения остават в хронологията на чата и могат да бъдат видяни от всички участници – ученици, родители, учители и директор.
 11.  Предвид публичността и големия брой участници във онлайн-обучението не се допуска следното: споделянето на лична информация, несвързана с темата и целите на обучението; изпращане на обидни и дискриминационни съобщения, изображения и емотикони; писането само с главни букви - счита се за комуникация на висок тон; многократно изпращане на едно и също съобщение (спам); писането на съобщения на български език, но със символи от чужда азбука.

 Към всеки участник в дистанционното обучение на ПГМКР „Свети Никола“, гр. Бургас има изискване за грамотност, добър тон и уважение в комуникацията с преподаватели и съ


Ресурси: