Изявени ученици от ПГМКР”Св.Никола” по спортни дейностиРесурси: