Гимназията приема ученици в две специалности: Корабоводене – морско и Корабни машини и механизми


Между 1 200 и 4 000 евро заплата могат да получават завършилите Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“. Училището обяви прием за ученици след основно образование, а бъдещата работа е сигурна, тъй като световният морски флот се нуждае от 20 000 морски офицери.

Гимназията приема ученици в две специалности: Корабоводене – морско и Корабни машини и механизми. Балообразуващите оценки се определят от умножените по две оценки от националното външно оценяване по български език и литература и математика, оценките по физика и по география.

В специалност Корабоводене – морско, учениците придобиват умения да работят с всякакъв вид устройства и механизми за управление на кораба; с палубните товарни маневрени механизми и устройства; с всички навигационни прибори, инструменти и системи; да изпълняват палубни, маневрени, товарни и ремонтни операции по кораба. Завършилите специалността могат да работят във всички корабоплавателни фирми като корабен рулеви, моряк или боцман. След 36 месеца плавателен стаж като корабен рулеви могат да се явят на изпит за придобиване на правоспособност „вахтен помощник капитан“.

В специалност Корабни машини и механизми, учениците се научават да обслужва всякакъв вид главни и спомагателни корабни двигатели и пропулсивни комплекси; да поддържат зададените режими на работа на КПК като извършва компетентни регулировки, техническо обслужване, ремонти и настройки на спомагателните механизми в котелно отделение; да разчита технически чертежи, да борави с всякакъв вид справочници и технически инструкции, както и с документи на български, руски и английски език и други. Учениците, придобили тази специалност, могат да работят във всички корабоплавателни фирми като уайпер, ойлер, фитер, корабен моторист, корабен механик. Те могат да заемат и длъжност „механик“ след 36-месечен плавателен стаж като моторист и след успешно положен изпит пред ИА „МА“ за вахтен механик.

Заплатите на кораб са повече от атрактивни: рулеви получава между 1 200 и 1 500 евро; моторист – до 1 500 евро; помощник – капитан и механик – между 3 000 и 4000 евро.

Кандидатстването за двете специалности е до 26 юни (включително).


Ресурси: