Над 100 ученици от Бургаската морска гимназия посетиха и пожелаха да учат във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“


На 5 декември 2019 г. на посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бяха ученици от Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ – Бургас. Посещението на учениците е свързано със сътрудничеството между двете институции за стимулиране на обучаемите в Бургаската морска гимназия да продължат образованието си във флотската Алма матер. В рамките на споразумението между двете морски институции Висшето военноморско училище ще предостави педагогически кадри за обучението на ученици в новите паралелки по „Корабоводене“ и „Корабни машини и механизми“.


Ресурси: