Новата образователна платформа "Дигитална раница" на Министерството на образованието и науката се представи на среща с учителите от ПГМКР "Свети Никола".


В Бургаската Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола", известна още като Морското училище, учители и ученици се запознаха с възможностите, които дава новата образователна платформа "Дигитална раница" на Министерството на образованието и науката.

С платформата се запознаха първо учителите. На своя среща те се запознаха с възможностите, които предлага електронната платформа, като достъп до:

- неограничен брой образователни ресурси по всички предметни области;

- виртуални класни стаи;

- начини за изработване на авторски електронни уроци.

Платформата е предназначена за учители, ученици и родители, позволявайки им да следят обучителния процес на своите ученици, да получават актуална информация за оценките, отсъствията, забележките и заданията им за домашна работа.

Учителите по съответните предмети запознаха учениците от гимназията със съдържанието на "Дигитална раница".

Класните ръководители от своя страна представиха на родителите чрез платформата "Школо" възможностите на платформата "Дигитална раница" и начините за достъп до електронното съдържание, включено в нея.


Ресурси: