Обява


Ръководството на ПГМКР „Св. Никола“ – гр. Бургас обявява

свободни места след приключване на 3-то класиране,

както следва:

 

  • По специалност „Корабни машини и механизми“, с професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, професия „Корабен техник“, с изучаване на английски и руски език – 9 свободни места;

 

  • По специалност „Митническа и данъчна администрация“, с професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“, професия „Данъчен и митнически посредник“, с изучаване на английски и руски език – 4 свободни места.

 

 


Ресурси: