Обръщение от инж. Хр.Жабова


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,СКЪПИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

 

Свети Николай  Мирликийски /Чудотворец/, чието име означава „Побеждаващ“ покровител на моряците, пътешествениците, търговците, банкерите, господар на целия подводен свят е патрон и закрилник на Морското училище и на град Бургас!

По традиция всяка година на 6 декември – Никулден, ние отбелязваме патронния празник на  нашето училище!

Въпреки ситуацията в страната и  независимо от условията в които учим и работим, паметта на училището трябва да се съхранява! Всички ние имаме дълг и отговорност да пазим традициите и да ги предадем на идващите поколения след нас!

В условията на извънредна епидемична обстановка,  празникът на ПГМКР“Свети Никола“ – 6 декември, вдъхнови учениците да създадат презентации по класове и специалности, видео  поздрави и послания посветени на празника на нашата професионална гимназия.

Чрез слова, картини и звуци по изключително въздействащ начин учениците представиха историята на Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ през изминалия период от основаването на училището до днес.

Училище с богати традиции и ценен опит в обучението и възпитанието на поколения ученици!

Училище с висок авторитет в системата на Морското образование в България!

Училище в  което се осъществява високо теоретично и практическо обучение доближаващо се до изискванията за работа в реална работна среда с висока професионална подготовка, гарантираща големи възможности на  учениците за реализиране и адаптиране на пазара на труда.

Уважаеми колеги, Вие показахте, че извънредната ситуация не е пречка да изпълнявате своите задължения и отговорности, да намирате вярната посока за постигане на образователните цели, да обогатявате и усъвършенствате своите компетентности! Желая  Ви все така съвестно и всеотдайно да  отдавате  своя принос в образованието на нашите ученици, да бъдете с тях в тяхното обучение и израстване, което ще им помогне да се реализират като добри специалисти на пазара на труда.

Благодаря Ви колеги, че поехте предизвикателството, което ни постави всички нас Ковид  кризата и се справихте професионално със задълженията към подрастващото поколение!

Убедена съм, че с работата ни до сега и с подкрепата от страна на Общината, държавата, местните институции, партньори, работодатели и обществени организации, Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“   има перспективи и възможности за развитие!

Скъпи ученици, най – голямото богатство на една нация са децата! Инвестицията сега е залог за успеха ви за в бъдеще!

На всички ученици, учители и служители пожелавам здраве, лично щастие и сполука! Носете Морското училище винаги в сърцата си!

Светителю отче Николай, моли Бога за нас да пребъде във вековете училищният храм на Морското училище, дало хляб на хиляди знайни и незнайни хора реализирали се тук в България и навън в чужбина!

Честит празник на всички бургазлии, които носят Бургас в сърцата си!

Честит празник на всички именници!

Бъдете здрави!

 

ИНЖ.ХРИСТИНА ЖАБОВА

ДИРЕКТОР ПГМКР“СВЕТИ НИКОЛА“


Ресурси: