Остани вкъщи, спаси живот!


Останете си вкъщи!

Скъпи ученици, скъпи учители, уважаеми родители и приятели на ПГМКР „Свети Никола“,

Поздравявам всички Вас с настъпващите светилите християнски празници! Усилията, които положихме в организацията и провеждането на обучението в електронна среда дават своите резултати! Имаме образователен процес в наши дигитални класни стаи по учебните предмети, благодарение на задружните усилия на цялата училищна общност на ПГМКР.

Желая на всички наши ученици, учители, родители и приятели тържествено посрещане на светлите християнски празници, които предстоят! Бъдете живи и здрави, усмихнати и щастливи и с много вяра и доброта в сърцата смело сбъдвайте мечтите си!

 

 

 ИНЖ.ХРИСТИНА ЖАБОВА

 ДИРЕКТОР ПГМКР “ СВЕТИ НИКОЛА”

 

 

 

ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ  ЗА УЧЕНИЦИТЕ  Е В ПЕРИОДА ОТ 17.04. до 20.04.2020г вкл.

 

 

И…МОЛЯ ВИ, СПАЗВАЙТЕ КАРАНТИНАТА   – ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!

 

ТАКА ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЪРНЕМ ПО-БЪРЗО В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ,

Изминаха четири седмици, в които работим заедно по един необичаен и извънреден начин-обучаваме Вашите деца и наши ученици от разстояние, с използване на образователни платформи. Това беше много сериозно предизвикателство за всички колеги, за организацията ни, за дигиталните ни умения, още повече, че всичко трябваше да стартира за два дни.

Скъпи родители, благодаря на всеки един от Вас за съпричастността в образователния процес, за помощта, която ни оказвате, за Вашето разбиране!

Скъпи учители, гордея се с Вашия труд и всеотдайност, с това, че стигнахте до всеки ученик и успяхте да му покажете, че трябва да търсим знанието, да се обучаваме с упоритост, независимо от настоящите трудни условия.

Скъпи ученици, за нас, учителите, е награда Вашето усърдно овладяване на знанията и необходимите умения! Благодаря!

За времето от 13.04. до 16.04.2020 г. учебни занятия по настоящия график няма да се провеждат. Учениците могат да си разнообразят деня с повече свободно от активно учене време, като ще им се предостави възможност за разтоварване. В същото време създаваме условия за пълноценно ангажиране на ежедневието им чрез провеждане на дейности при по-облекчен режим в електронна среда, но  подчертавам - при стриктно спазване на мерките за социална изолация. Учениците могат да получават консултации от учителите си за предстоящото НВО , както и по други предмети.

Дейностите, които организираме и предлагаме на Вашето внимание, са следните:

                      · даваме възможност на учениците за провеждане на занимания по интереси, които да развият творческите и дигиталните им умения, да поддържат доброто им ниво на физическата активност;

                      · графикът е учениците е ориентиран за времето в което могат да се свържат с учителите, които ще им окажат помощ и ще им предложат занимания по интереси.

Пролетната ваканция за всички ученици и учители е за времето от 17.04. до 20.04 2020 г. със заповед на министъра на МОН.

Пожелавам на всички весели Великденски празници, изпълнени със семейна топлина, задружност и подкрепа! Бъдете здрави, бъдете все така последователни и в очакване, че скоро ще се върнем в нашето просторно и красиво училище! Нека един на друг да си даваме сили в общото изпитание, да се вслушваме в разума и да трупаме безценни моменти на сплотеност и организираност!

 

 

 ИНЖ.ХРИСТИНА ЖАБОВА

 ДИРЕКТОР ПГМКР “ СВЕТИ НИКОЛА”

БЛАГОДАРИМ ВИ РОДИТЕЛИ!

Уважаеми родители, през последните седмици се наложи да тестваме нашите възможности.

Всички наши педагогически методики, знания и умения, бяха поставени на изпитание. За всички нас това беше за първи път - за учителите, децата и за родителите!

В тази неочаквана ситуация, ние учителите от ПГМКР "Свети Никола", положихме неимоверни усилия, за да влезем във вашите домове онлайн! Работихме денонощно, за да продължи учебният процес! Но това нямаше да се случи без вас родители! Ние не можем да се справим, без вашето отговорно отношение и помощ. Научихме нови методи и приложихме иновативни похвати, но Вие ни подкрепихте. Всеки ден тествахме себе си, но Вие ни окуражавахте!

Развиха се нови форми на опознаване, на общуване, на близост. Сега повече от всякога, всички ние, си дадохме сметка какво значи "заедно" и колко страшни могат да бъдат самотата и изолацията.

Вие повярвахте в нас, доверихте ни се, учихте заедно с нас и осигурихте възможността децата Ви да усвояват учебното съдържание, да придобиват нови знания и умения. Да са пълноценни, последователни, дисциплинирани и уверени!

Точно това ни направи по-задружни, по-истински и по-реални., децата виждат, усещат и осъзнават това доверие и единство.

Заради всичко това, от името на всички учители, искам да Ви благодаря скъпи родители, че се справихме в тази ситуация по най-добрия начин, благодарим ви, че ни помагате дистанционното обучение да се случва и то толкова успешно.

 

ПОКЛОН ПРЕД ВАС РОДИТЕЛИ!

Благодарим Ви! Продължаваме заедно!

ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!

 

ИНЖ.ХРИСТИНА ЖАБОВА  

И ЦЕЛИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП НА ПГМКР

 

 


Ресурси: