Първи учебен ден


Уважаеми ученици и родители,

Тържествена част по случай откриването на учебната 2020/2021 година ще има само за учениците от 8 класове!

Тържеството ще бъде кратко и ще се състои на 15.09.2020г. в двора на училището от 9:00ч.

Останалите ученици влизат в класните си стаи в 8:30ч. с необходимите средства за защита и получават насоки за провеждане на учебен процес в условия на пандемия.

Ученическите униформи остават задължителен атрибут за нашето училище!

Желая една спокойна и успешна учебна година на всички!

Очакваме Ви с нетърпение и голямо вълнение!

 

С уважение,

инж. Христина Жабова

Директор на ПГМКР


Ресурси: