ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА

2023/2024 ГОДИНА:

1.         Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба 10/01.09.2016 г.     От 05-07 юли 2023 г., вкл.  САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

2.         Обявяване на списъците с приетите ученици на І-ви етап на класиране          

До 12 юли 2023 г., вкл.

3.         Записване на приетите ученици на ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ или подаване на заявления за участие ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ (в ПГМКР)

От 13 – 17 юли 2023 г., вкл.

4.         Обявяване на списъците с приетите ученици на ІІ-ри етап на класиране         

До 19 юли 2023 г., вкл. 

5.         Записване на приетите ученици на ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ (В ПГМКР

От 20 – 24 юли 2022 г., вкл.

6.         Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІ-ри етап на класиране - 25 юли 2023 г.

7.         Подаване на документи за участие в ІІІ-ти етап на класиране   

От 26 – 27 юли 2023 г., вкл.

8.         Обявяване на списъците с приетите ученици на ІІІ-ти етап на класиране

До 31 юли 2023г.

9.         Записване на приетите ученици на ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ (В ПГМКР) 

От 01 – 02 август 2023 г. вкл.

10.       Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІІ-ти етап на класиране          До 04 август 2023 г., вкл.

11.       Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране         

От 07 – 08 август 2023 г.

12        Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране

До 10 август 2023 г., вкл.

13.       Записване на приетите ученици на ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ  

От 11 – 14 август 2023 г.

14.       Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

До 16 август 2023 г., вкл.

15.       Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ и записване за попълване на незаетите места. Определя се от директора на училището.

От 16 - 10 септември 2023 г.

 

О Б Я В Я В А ГРАФИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА:

Записване на ученици на ПЪРВИ ЕТАП на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

От 13.07.2023 г. – 17.07.2023 г., вкл.

Записване на приетите ученици на ВТОРИ ЕТАП на класиране

От 20.07.2023 г. – 24.07.2023 г. вкл.

Записване на приетите ученици на ТРЕТИ ЕТАП на класиране

От 01.08.2023 г. – 02.08.2023 г. вкл.

Записване на приетите ученици на ЧЕТВЪРТИ ЕТАП на класиране

От 11.08.2023 г. – 14.08.2023 г. вкл.

Попълване на незаетите места СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП на класиране и записване

От 16 - 10 септември 2023 г.

 


Ресурси: