ПРОГРАМА ПО СЛУЧАЙ ЧЕСТВАНЕ НА 65 - ГОДИШНИНАТА НА УЧИЛИЩЕТО


27.11.2023 г.

3 час, 8а клас  - Открит урок по БЕЛ с учител Дафинка Андонова

4 час, 8в клас - Открит урок по Химия с учител Силвия Чакърова

5 час, 10б клас - Открит урок по Руски език с учител Полина Делева

6 час, 8б клас - Бинарен урок по Предприемачество и физика с учители М.Генчева и Д.Георгиева

7 час, 10а клас - Открит урок по Биология с учител Марина Евтимова

 

28.11.2023 г.

3 час, 12а - Бинарен урок по География и Мореходна астрономия с учиели С.Манева и В.Делчев

4 час, 12Б - Открит урок по ОТМД с учител Мариана Пенева

6 час, 10б - Открит урок по БЕЛ с учител Вилияна Жабова

13:00 часа - 10в клас - Среща - диалог по класове с изявени личности (Илиян Янчев)

 

29.11.2023 г.

3 час, 11в клас - Открит урок по РПП ВТС с учител Десислава Лимберова

 

30.11.2023 г.

2 час, 10а клас - Открит урок по УП Морско дело с учител Стоян Пантов

3 час, 11б - Открит урок по Техническа механика с учител Силвия Костадинова

4 час, 8а - Открит урок по Математика с учител Иван Кралев

5час, 9а - Открит урок по Математика с учител Никола Тодоров

15:00 часа - Среща по Волейбол между учители и ученици

До 30.11.2023г. предаване на есе, стих или разказ на тема " УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ" от учениците - отг. Дафинка Андонова, Вилияна Жабова

 

01.12.2023 г.

Посещение на  Висше Военноморско Училище "Н .Й. Вапцаров" – Варна по повод  Ден на отворените  врати.

Посещение на РИМ с ученици - учител Михаил Ганев

 

04.12.2023 г.

3 час, 10б - Открит урок по КСМ с учител Петър Янков

Ученически съвет - кръгла маса, дискусия

15:00 часа - Футболна среща между учители и  ученици

До 04.12.2023г. предаване на рисунка на морска тематика - отг. Дафинка Андонова, Вилияна Жабова

До 04.12.2023г. Събиране на презентациите от всички класове на тема" ИЗ ЖИВОТА НА МОЕТО

УЧИЛИЩЕ " - отг. Класни ръководители, Зинеб Файк

До 04.12.2023г. Изготвяне на ел. книга за юбилея на училището от Зинеб Файк

 

05.12.2023 г.

08:00 - 09:00 - Тематичен час на класа - запознаване с историята на училище

09:00 - 11:00 - Изложба на тетрадки, рисунки, рецитал, награждаване на победителите

11:00 - Среща - диалог по класове с изявени личности

Водосвет от Отец Имилиян по случай 65 - годишния юбилей на ПГМКР „ Свети Никола“ гр.Бургас

ТЪРЖЕСТВЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

 


Ресурси: