ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ В ЗАДОЧНА ФОРМА СПЕЦИАЛНОСТ "КММ" И "КОРАБОСТРОЕНЕ" ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА - РЕДОВНА СЕСИЯРесурси: