С министерска заповед: Морското училище става общинско от 1 септември


Община Бургас получава Морското училище от началото на новата учебна година. Досега то бе държавна собственост, със занемарена и остаряла материална база.

Добрата новина пристигна със заповед на министъра на образованието, с която считано от 1 септември Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ – Бургас става общинско училище и ще се финансира от бюджета на общината.

Прехвърлянето на собствеността дава зелена светлина за завръщането на Бургас  на световната морска карта.

„Общината вече предприема конкретни стъпки, не само да върне старата слава на Морското училище, а и да го направи водещо в морския бизнес. Ще бъдат положени всички усилия за модернизация на материалната база, за оборудването й със съвременни съоръжения, както и за повишаване качеството на образованието.

Община Бургас вече има опит с изграждането на иновативни училища като ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ и IT гимназията. Морското училище ще бъде поредното училище на бъдещето в Бургас“, заяви кметът на Бургас Димитър Николов.

За стане общинска собственост Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов, бе задействана дълга процедура.

Усилията се увенчаха с успех след като на 25 юни т.г. общинските съветници гласуваха докладната записка на кмета Димитър Николов, с която той предложи общината да поиска прехвърлянето на сградите и парцелът, които са публична държавна собственост.

„Бургас е морски град и има потребност от кадри в областта на морското дело. Фирмите, които имат потребност от тези кадри, настояват община Бургас да бъде гарант за модернизиране на училището, както като материална база, така и като учебни програми, в които да намерят място и специалистите от бранша като наставници и консултанти“, посочи кметът Димитър Николов.

 


Ресурси: