Съобщение


На 29.11.2018 г.  се проведе среща между представители на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ и ученици от гимназията. Беше им разяснен механизмът за кандидатстване и възможностите за реализация. Постави се  началото  на бъдещото ползотворно партньорство.


Ресурси: