Съобщение


Специализирано обучение за екипажи на пътнически кораби (вкл.ро-ро-пътнически) от 3 май 08:30 часа, 2 дена.


Ресурси: