Съобщение


Уважаеми ученици, скъпи родители тържественото откриване на учебната година ще започне в 09.00 часа на 15.09.21 г.

Родителите на новоприетите ученици, желаещи да станат част от нашия празник, могат да го направят на обособено за целта място!

Моля, заемете местата си, обозначени на схемата, 10 минути преди началото.

Очакваме ви!


Ресурси: