СЪОБЩЕНИЕ


Относно: Свободните места за ученици в ПГМКР „Свети Никола“ гр.Бургас

 

 

Във връзка с чл. 70 ал. 1 и чл. 104, ал.1 и ал.2 от Наредба № 10 / 01.09.2016г. на МОН за организация

на дейностите в училищното образование ПГМКР „Свети Никола“ – гр. Бургас обявява

следните свободни места за учениците към 16.08.2023 г. за учебната 2023/2024 г.

 

№ по ред

Клас

Свободни места

1

IIIV „Корабовододене-морско“

6

2

IIIV „Корабни машини и механизми“

19

3

IX „Корабовододене-морско“

3

4

IX „Корабни машини и механизми“

6

5

XI „Корабни машини и механизми“

3

 

 

Забележка: Подаване на документи за свободни места за пети етап на класиране – прием след завършен VII клас започва от 17.08.2023 г. Класирането ще се извърши според бала на учениците.

 

Класирането ще се обяви на сайта на гимназията на 08.09.2023 г. след 17:00 часа.


Ресурси: