СЪОБЩЕНИЕ ОТ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР КЪМ ПГМКР“СВ.НИКОЛА“-БУРГАС


Съгласно Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България, обявявяме провеждането на курс от 18 февруари 2019 година за „ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ НА МОРЕ“

 

        Курсът ще се води от:

 

  1. к.д.п.инж. Стоян Пантов
  2. к.д.п.инж.Дойчин Дойчев
  3. инж. Васил Стоянов

 

         Необходими условия   и  документи за участие в курса:

          1. Навършени 16 години

2. Лична карта

3. Платена такса за съответния курс

4. Диплом за завършено образование - копие и оригинал

 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ - НАЙ- КЪСНО ТРИ РАБОТНИ ДНИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА СЪОТВЕТНИЯ КУРС

КОНТАКТИ:

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

от 08.00 ч. до 16.30 ч.

GSM: О878 63 90 48


Ресурси: