„Седмица на професията“


На 29.11.2018 година в рамките на събитието „Седмица на професията“ на учениците от X I и XII клас от ПГМКР „Свети Никола“ гр.Бургас , специалност „Митническа и данъчна администрация“ гостуваха Христо Узунов и Мария Иванова от НАП Бургас. Те запознаха учениците със спецификата  и детайлите на работата в Национална агенция по приходите.

Гостите предизвикаха у учениците интерес и си обещаха срещите да бъдат регулярни.


Ресурси: