Шефът на образованието в Бургас инспектира практика на Морското училище на кораба Дружба


Началникът на Регионалното управление по образование инж. Виолета Илиева инспектира производствено-плавателната практика на десетокласници от Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" на ро-ро кораба „Дружба“.

Възпитаниците на Морското училище от специалност „Корабоводене“ бяха посрещнати и придружени от изпълнителния директор на Port Bulgria West к.д.п. Огнян Райчев.

Практиката на десетокласниците бе проведена в реални корабни условия в пристанището. Преди това всеки ученик е преминал през обучение по основна подготовка по морска безопасност /съгласно конвенция STCW/, което се удостоверява със свидетелство , издадено от ИА Морска администрация.

Практическото обучение бе под ръководството на кап.инж. Деньо Николов, преподавател в училището.

Проведени бяха практически тренировка по видовете корабни тревоги от корабното разписание на тревогите.

Занятието включваше спасяване и оказване помощ на паднал зад борда човек. Наблюдавана бе тренировка по използване на колективните спасителни средства с цел напускане на кораба.

Накрая бе разиграна ситуация по потушаване на пожар, възникнал на борда.

Десетокласниците наблюдаваха спускането и експлоатацията на работна и спасителни лодки в изпълнение на командите, подавани от капитана на м/к „Дружба“ к.д.п. Пламен Панайотов, както и гасенето на пожар.

По време на практиката си учениците бяха придружени от директора и зам.-директора на гимназията – инж. Христина Жабова и кап. инж. Пламен Симеонов.

„Практиката на учениците от морската гимназия е най-специфична сравнение с практиките в останалите училища. Необходими са не само специфични знания и умения на преподавателите, но и съответната база“, коментира Виолета Илиева.

„Училището развива нови професии и се търсят нови бази. Има добро сътрудничество с ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, както и с морския бизнес.

Училището има амбицията да предоставя добро образование на учениците и квалифицирана работна ръка на морския бранш. Надяваме се старите морски кадри да се обърнат към ръковоството на гимназията, за да предадат опита си и да подпомогнат този екип“, допълни началникът на Регионалното управление по образование.

Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов "Св. Никола" стана иновативно училище с решение на Министерския съвет от август 2019 г.

От 1 септември 2019 г. гимназията, която беше държавна, бе прехвърлена на Община Бургас, която полага усилия за модернизация на материалната база, за оборудването й със съвременни съоръжения, както и за повишаване качеството на образованието.

Ръководството на Морското училище от своя страна сключи редица споразумения за сътрудничество и осъществяване на учебни практики на своите ученици с морския бизнес, университети и държавни институции.


Ресурси: