СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ


Код на паралелката

Наименование на паралелката

Места в паралелката

Записани ученици

Свободни места

2395

Корабоводене-морско

26

17

9

2417

Корабни машини и механизми

26

10

16

2438

Митническа и данъчна администрация

26

25

1


Ресурси: