СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕКИТЕ


 

8 клас

Свободни места

Корабоводене-Морско

6

Корабни машини и Механизми

14

 

9 клас

Свободни места

Корабоводене-Морско

3

Корабни машини и Механизми

5

 

11 клас

Свободни места

Корабни машини и Механизми

3

 


Ресурси: