СВОБОДНИ МЕСТА В VIII КЛАС


КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ

ЗАЕТИ МЕСТА

СВОБОДНИ МЕСТА

ОБЩО ЗА ПАРАЛЕЛКАТА

VIII

Корабни машини и механизми

22

4

26


Ресурси: