СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПГМКР „СВЕТИ НИКОЛА“


КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ

СВОБОДНИ МЕСТА

VIIIб

Корабни машини и механизми

1

IX a

Корабоводене-морско

2

IX б

Корабни машини и механизми

5

X а

Корабни машини и механизми

1

X б

Митническа и данъчна администрация

3


Ресурси: