СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПГМКР „СВЕТИ НИКОЛА“


КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ

СВОБОДНИ МЕСТА

VIIIб

Корабни машини и механизми

3

IX a

Корабоводене-морско

3

IX б

Корабни машини и механизми

5

X а

Корабни машини и механизми

2

X б

Митническа и данъчна администрация

4


Ресурси: