Учебна програма - 23.03.2020 г.


 

1 час

9:00 – 9:30

2 час

9:35 – 10:05

3 час

10:25 – 10:55

4 час

11:00 – 11:30

5 час

11:35 – 12:05

6 час

12:25 – 12:55

7 час

13:00 – 13:30

Понеделник

Английски език

Математика

Български език и литература

История и цивилизация

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Час на класа

Вторник

Английски език

Български език и литература

История и цивилизация

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Изобразително изкуство

Сряда

Български език и литература

Предприемачество

Английски език

Информационни технологии

Английски език

Английски език

 

Четвъртък

География и икономика

Английски език

Английски език

Химия и опазване на околната среда

Философия

Английски език

 

Петък

Биология и здравно образование

Физика и астрономия

Математика

Английски език

Математика

Английски език

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час

9:00 – 9:30

2 час

9:35 – 10:05

3 час

10:25 – 10:55

4 час

11:00 – 11:30

5 час

11:35 – 12:05

6 час

12:25 – 12:55

7 час

13:00 – 13:30

Понеделник

Български език и литература

Английски език

Физика и астрономия

Английски език

История и цивилизация

Изобразително изкуство

 

Вторник

Информационни технологии

Математика

Английски език

Български език и литература

Английски език

Физическо възпитание и спорт

 

Сряда

Английски език

Биология и здравно образование

Предприемачество

Български език и литература

Английски език

Философия

 

Четвъртък

Математика

Химия и опазване на околната среда

Английски език

Български език и литература

Английски език

Час на класа

 

Петък

Математика

География и икономика

Английски език

Английски език

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизация

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час

9:00 – 9:30

2 час

9:35 – 10:05

3 час

10:25 – 10:55

4 час

11:00 – 11:30

5 час

11:35 – 12:05

6 час

12:25 – 12:55

7 час

13:00 – 13:30

Понеделник

Химия и опазване на околната среда

Физика и астрономия

История и цивилизация

Математика

Английски език

Физическо възпитание и спорт

 

Вторник

Информационни технологии

История и цивилизация

Английски език

Математика

Английски език

Изобразително изкуство

 

Сряда

Английски език

Български език и литература

Биология и здравно образование

Руски език

Руски език

Час на класа

 

Четвъртък

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Философия

География и икономика

 

 

 

Петък

Български език и литература

Английски език

Български език и литература

Математика

 

 

 

 

 

 

1 час

9:00 – 9:30

2 час

9:35 – 10:05

3 час

10:25 – 10:55

4 час

11:00 – 11:30

5 час

11:35 – 12:05

6 час

12:25 – 12:55

7 час

13:00 – 13:30

Понеделник

История и цивилизация

Информационни технологии

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

 

 

Вторник

Физика и астрономия

Английски език

Математика

Английски език

Български език и литература

Час на класа

 

Сряда

Руски език

Руски език

Математика

Английски език

Биология и здравно образование

 

 

Четвъртък

Български език и литература

Английски език

Математика

Философия

География и икономика

 

 

Петък

История и цивилизация

Английски език

Химия и опазване на околната среда

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

 

 

 

10А

 

1 час

9:00 – 9:30

2 час

9:35 – 10:05

3 час

10:25 – 10:55

4 час

11:00 – 11:30

5 час

11:35 – 12:05

6 час

12:25 – 12:55

7 час

13:00 – 13:30

Понеделник

Английски език

Български език и литература

Математика

Химия и опазване на околната среда

Философия

 

 

Вторник

История и цивилизация

Физика и астрономия

Български език и литература

Физика и астрономия

История и цивилизация

Час на класа

 

Сряда

Биология и здравно образование

Математика

Английски език

Биология и здравно образование

Философия

Физическо възпитание и спорт

 

Четвъртък

Химия и опазване на околната среда

География и икономика

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

 

 

 

Петък

Български език и литература

Икономика

Руски език

Руски език

История и цивилизация

Изобразително изкуство

 

 

 

11А

 

1 час

9:00 – 9:30

2 час

9:35 – 10:05

3 час

10:25 – 10:55

4 час

11:00 – 11:30

5 час

11:35 – 12:05

6 час

12:25 – 12:55

7 час

13:00 – 13:30

Понеделник

Математика

История и цивилизация

Български език и литература

Право

Право

История и цивилизация

 

Вторник

Английски език

Финанси

Организация и технология на митническата дейност

Учебна практика по организация и функциониране на митническата дейност

Учебна практика по работа в учебно предприятие

Учебна практика по работа в учебно предприятие

Учебна практика по работа в учебно предприятие

Сряда

Български език и литература

Английски език

Икономика на предприятието

Статистика

Физическо възпитание и спорт

 

 

Четвъртък

Философия

Математика

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Организация и технология на данъчната дейност

Час на класа

 

Петък

Отчитане на външнотърговски сделки

Български език и литература

Учебна практика по организация и функциониране на данъчната администрация

Учебна практика по отчитане на външнотърговски сделки

Учебна практика по отчитане на външнотърговски сделки

Учебна практика по отчитане на външнотърговски сделки

 

 


Ресурси: