УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА


Учебен предмет учебник - издателство, автори
VIII  IX X XI
Български език изд.Бгучебник,Петя Маркова изд. Бгучебник,Петя Маркова изд. Бг учебник,Петя Маркова изд.Анубис, Тодор Бояджиев ЗПП
 Литература изд.бгучебник,Иван Инев изд.бгучебник,Иван Инев изд.Бг учебник,Иван Инев изд.Анубис, Валери Стефанов и Александър Панов ЗПП
Английски език- I-ви чужд език Expres Publishing - Legasy, Part one, Level A1, A2- Jenny Dooley,  Expres Publishing - Legasy, Part one, Level B 1.1 - Jenny Dooley Expres Publishing - Legasy, Part one, Level B1 - Jenny Dooley Upstream B2, Express Publishing, Virginia Evans,Jenny Dooley
Руски език - II-ри чужд език                   X изд“Просвета'' Привет!А1.1 А.Дечнова, Ант.Радкова Привет ! А1.2 Ант. Радкова ,А. Деянова , изд. Просвета                X
Математика Булвест 2000 Булвест 2000 Булвест 2000 Просвета
Информационни технологии изд. Изкуства Информационни технологии,изд.Просвета Информационни технологии,изд.Просвета                X
История и цивилизация изд.''Просвета''Борислав Гавраилов,Кирил Славчев изд. "Просвета" Михаил Груев и колектив изд.''Просвета'' Пламен Павлов,Райна Гаврилова изд.''Просвета'' Александър Николов,Митко Делев
География и икономика изд.''Анубис''География и икономика Първа част А.Попов, Е.Илиева  изд. "Анубис" География и икономика Втора част А. Попов, К.Найденов изд. ''Анубис'' А.Попов, К. Найденов                X
Философия изд."Просвета " Евелина Варджийска,Силвия Цветанска,Ясен Захариев изд."Просвета " Евелина Варджийска,Ясен Захариев изд."Просвета " Евелина Варджийска,Ясен Захариев изд."Просвета " Евелина Варджийска,Димитър Денков
Биология и здравно образование Булвест 2000, В.Овчаров, Ог.Димитров Булвест 2000, В.Овчаров, Ог.Димитров Булвест 2000, В.Овчаров,Т.Димитрова                   X
Физика и астрономия Булвест 2000, Максим Максимов, Ивелина Димитрова Булвест 2000, Максим Максимов Булвест 2000, Максим Максимов, Ивелина Димитрова                   X
Химия и опазване на околната среда Булвест 2000,Свобода Бенева, Маргарита Йотова Булвест 2000,Д.Даналев, М.Костадинов Булвест 2000, Б.Донкова, И.Манолов                   X
Предприемачество Предприемачество , изд. Мартилен                   X                   X                   X
ОТМД                   X                   X                   X Ръководство за дейността на митническия представител изд.Мартилен
Статистика                   X                   X                   X Обща теория на статистиката,изд.Мартилен
Финанси                   X                   X                   X Финанси,изд Мартилен
Право                   X                   X                   X Основи на правото и работна тетрадка по право изд.Мартилен
Икономика                   X                   X Икономика,изд.Мартилен                   X
Икономика на предприятието                   X                   X                   X Макроикономика и Микроикономика,изд.Мартилен
УП-Работа в учебно предприятие                   X                   X                   X Работа в учебно предприятие,изд Мартилен


Ресурси: