УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА


Учебен предмет учебник - издателство, автори
VIII  IX X XI
Български език изд.Бгучебник,Петя Маркова изд. Бгучебник,Петя Маркова изд. Бгучебник,Петя Маркова изд.Анубис, Тодор Бояджиев ЗПП
 Литература изд.бгучебник,Иван Инев изд.бгучебник,Иван Инев изд.бгучебник,Иван Инев изд.Анубис, Валери Стефанов и Александър Панов ЗПП
Английски език- I-ви чужд език Expres Publishing - Legasy, Part one, Level A 1 - Jenny Dooley Expres Publishing - Legasy, Part one, Level B 1.1 - Jenny Dooley INSIGHT B1 ЧАСТ1,Oxford, Jayne Wildman, Fiona Beddal Upstream B2, Express Publishing, Virginia Evans,Jenny Dooley
Руски език - II-ри чужд език                   X изд“Просвета'' Привет!А1.1 А.Дечнова, Ант.Радкова Привет ! А1.2 Ант. Радкова ,А. Деянова , изд. Просвета                X
Математика изд. Булвест 2000 изд. Булвест 2000 изд. Булвест 2000 изд. Просвета
Информационни технологии изд. Изкуства,Красимир Манев Информационни технологии,изд.Просвета изд. Просвета                 X
История и цивилизация изд.''Просвета''Борислав Гавраилов,Кирил Славчев изд. "Просвета" Михаил Груев и колектив изд.''Просвета'' Пламен Павлов,Райна Гаврилова изд.''Просвета'' Александър Николов,Митко Делев
География и икономика изд.''Анубис''Географич и икономика Първа част А.Попов, Е.Илиева  изд. "Анубис" География и икономика Втора част А. Попов, К.Найденов изд. ''Анубис'' А.Попов, К. Найденов  
Философия изд."Просвета " Евелина Варджийска,Силвия Цветанска,Ясен Захариев изд."Просвета " Евелина Варджийска,Ясен Захариев изд."Просвета " Евелина Варджийска,Ясен Захариев изд."Просвета " Евелина Варджийска,Димитър Денков
Свят и личност        
Биология и здравно образование Булвест 2000, В.Овчаров, Ог.Димитров Булвест 2000, В.Овчаров, Ог.Димитров Булвест 2000, В.Овчаров,Т.Димитрова  
Физика и астрономия Булвест 2000, Максим Максимов, Ивелина Димитрова Булвест 2000, Максим Максимов Булвест 2000, Максим Максимов, Ивелина Димитрова  
Химия и опазване на околната среда Булвест 2000,Свобода Бенева, Маргарита Йотова Булвест 2000,Д.Даналев, М.Костадинов Булвест 2000, Б.Донкова, И.Манолов  
Предприемачество Предприемачество , изд. Мартилен      
ОТМД       Ръководство за дейността на митническия представител изд.Мартилен
Статистика       Обща теория на статистиката,изд.Мартилен
Финанси       Финанси,изд Мартилен
Право       Основи на правото и работна тетрадка по право изд.Мартилен
Икономика     Икономика,изд.Мартилен  
Икономика на предприятието       Макроикономика и Микроикономика,изд.Мартилен
УП-Работа в учебно предприятие       Работа в учебно предприятие,изд Мартилен


Ресурси: