Ученик от Морското в Бургас поканен за студент в Стопанска академия – Свищов


Ученикът Николай Руменов Димитров от Морското училище бе единствен участник от Бургаска област в online ученическо състезание по Митнически и данъчен контрол, организирано от катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност" към Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов.

Той е 11 клас в специалност Митническа и данъчна администрация в Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ – Бургас. Подготовката за състезанието се осъществи чрез дистанционна комуникация с преподавателя по практика в гимназията – д-р Петко Янгьозов посредством платформата MS Teams, която се използва в гимназията.

Състезанието се проведе индивидуално и се състоеше в решаване на практически казус.

На учениците бе дадена информация, свързана с извършена външнотърговска сделка на една фирма и образци от съответните документи, с които тази сделка е осъществена. Участниците в състезанието трябваше да съпоставят фактите и да преценят до колко те са отразени коректно в документите и да открият всички допуснати грешки.

Николай Димитров показа солидни знания в областта на митническия и данъчен контрол.

Това му дава право да бъде приет в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в предпочитаната специалност в редовна форма на обучение, съобщиха от висшето училище.


Ресурси: