Учениците от ПГМКР „Св.Никола“ в гр.Бургас участваха в демонстративен форум


На 26 март и 27 март 2019 година учениците от ПГМКР „Св.Никола“ в гр.Бургас участваха в демонстративен форум „Къде да уча“ в КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“, организирано от „Център за подкрепа и личностно развитие“, със съдействието на Община Бургас.

Във форума взеха участие кап.III ранг, доцент-доктор, инж.Ивайло Бакалов, факултет „Инженерен“, катедра „Корабни силови уреди“ и капитан-лейтенант, асистент доктор Тодор Коритаров гр.Варна и гл.старшина Стефка Панчева от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“.

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ е в подкрепа и подпомагане на ПГМКР „Св.Никола“ като инициира иновативно обучение в специалностите „Корабоводене-морско“ и „Корабни машини и механизми“.

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Варна, съвместно с „Център въздушно и космическо наблюдение“, секция „Дрон Академия“ се заема да обучават „Оператори на дрон“ в зона „Директна видимост“. Курсът представлява иновативна образователна инициатива, водеща до ограмотяване на учениците на безпилотни летателни апарати и изграждане на адекватна култура на безопасна експлоатация и лесно придобиване на авиационни способности.


Ресурси: