Важно съобщение !


Уважаеми колеги, ученици и родители,

Съгласно т. 5 от Заповед № РД09-2924/ 26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката и решение на Областния координационен щаб в област Бургас 
учениците от VІ до ХІІ клас преминават към обучение от разстояние в е-среда за периода от 12.11. до 25.11.2020 г.(включително)

 

дата: 11.11.2020 г.

инж.Христина Жабова

Директор ПГМКР "Свети Никола" - Бургас


Ресурси: