Важно съобщение !УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 12.09.2022 Г. ОТ 18:00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ
РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8 ДО 12 КЛАС.


Ресурси: