Важно !До всички родители и ученици от ПГМКР!!!

ДНИТЕ ОТ 16 МАРТ ДО 29 МАРТ ЩЕ СА НЕУЧЕБНИ
Дните от 16 март до 29 март 2020 година ще са неучебни. Решението e в резултат на заповед на министъра на здравеопазването, издадена във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното от Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб.
Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации, както и посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
Заповедта предвижда въвеждане на дистанционна форма на обучение в училищата.
В тази връзка ви уведомявам, че в ПГМКР"Свети Никола" се въвежда дистанционна форма на обучение, която се изразява в работа в групи в социалните мрежи и работа в платформи за електронно обучение, за което сте информирани в мрежите.Бъдете отговорни, следете информацията в мрежите , ограничавайте Вашето и движението на децата си навън, спазвайте указанията за превенция.
Упражнявайте контрол за участието на децата си във формите на електронно обучение.Поддържайте ежедневна връзка с класните ръководители.


Ресурси: