"Заедно в изкуствата и спорта".


Щастливи сме да споделим, че МОН одобри проекта на ПГМКР "Свети Никола" по НП "Заедно в изкуствата и спорта". В направление "Изкуства" ще бъде финансиран един клуб - танцов състав за съвременни танци за момичета от 8 до 12 клас с ръководител Росица Николова . В направление "Спорт" ще бъдат сформирани два отбора - един по футбол за момчета от 8 до 10 клас и един по волейбол за момчета, за 8 до 10 клас с треньор Живко Жеков. Дейностите по проекта ще се проведат през учебната 2022-2023 година и ще бъдат финансирани с 8800 лв. за клуба по изкуства и с 7800 лв. за всеки един спортен отбор.

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

23.СУ ще сформира за учебната 2022/2023 година групи по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“, както следва:

 

Модул

Вид 

Възрастова група

Необходим специалист/ специалност

Брой часове годишно

Брой ученици

I.ИЗКУСТВА

Театрално изкуство

VIII-XII клас

ДА

„Режисура“

„Актьорство за драматичен театър“

„Драматургия“

80

Мин.8

Танцово изкуство

-        Съвременни танци и улични стилове

V-VII

ДА

Съвременна хореография или сходна

80

Мин.8

Танцово изкуство

-        Характерни танци, вкл. Български народни

V-VII

Не

80

Мин.8

II. СПОРТ

Баскетбол

 

V-VII

ДА

Квалификация треньор по баскетбол

80

10-15

Волейбол

 

V-VII

ДА

Квалификация треньор по волейбол

80

10-15

Футбол

 

I-IV

ДА

Квалификация треньор по футбол

80

12-20


Ресурси: