Обучение

Свободни места в паралелките

Повече

Дигитална раница

Дигитална раница“ е единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание, създадена по проект „Образование за утрешния ден, финансиран по

Повече

Занимания по интереси

Повече

Задочна форма

Документи, необходими за записване в задочна форма:

1) Заявление

2) Свидетелство за завършено основно образование

3) ме

Повече

Самостоятелна форма

Повече

Специалности

КОРАБНИ    МАШИНИ  И МЕХАНИЗМИ”

“КОРАБОВОДЕНЕ – МОРСКО”

“МИТНИЧЕСКА

Повече