Обучение в електронна среда


Уважаеми родители, днес повече от всякога се нуждаем от Вашето съдействие. Налага се да упражните контрол по отношение на дигиталната подготовка на своите деца, да контролирате свободното време и контактите им. Мотивирайте децата си да поддържат обучителната си активност, за да не се допусне спад в нивото на усвояване на учебния материал. Следете за изпълнението на дистанционно поставените задачи и за спазване на указанията на всеки учител.

 

ИНЖ.ХРИСТИНА ЖАБОВА

Директор на ПГМКР „Свети Никола”

 


Ресурси: