Самостоятелна форма


Дейност

I СРОК

II СРОК

Поправителни сесии

 
 

Подаване на заявление за полагане на изпити

До 20 дни преди сесията

До 20 дни преди сесията

До 20 дни преди сесията

 

Организиране и провеждане на изпити за ученици от 8 до 11 клас

януари

юни

юни и август/септември

 

Организиране и провеждане на изпити за ученици от 12 клас

януари

април

май

 


Ресурси: