Свободни места в паралелките


8 клас

Свободни места

Корабоводене-Морско

5

Корабни машини и Механизми

8

 

9 клас

Свободни места

Корабоводене-Морско

4

Корабни машини и Механизми

6

 

11 клас

Свободни места

Корабни машини и Механизми

4


Ресурси: