Задочна форма


Документи, необходими за записване в задочна форма:

1) Заявление

2) Свидетелство за завършено основно образование

3) медицинско 

4) 2 броя снимки

Дейност

1 срок

2 срок

Поправителни сесии

 
 

Учебни занятия

октомври

февруари

юни и август/септември

 

Организиране и провеждане на изпити за ученици от 8 до 11 клас

ноември

март

юни и август/септември

 

Организиране и провеждане на изпити за ученици от 12 клас

ноември

март

април и май

 


Ресурси: