Занимания по интереси


№ по ред

Име на клуб

Ръководител

Ден на провеждане

Начален час

1

клуб „ Дебрите на Химията“

Силвия Чакърова

Петък

14:30

2

клуб „ Български обичаи и традиции “

Керанка Костова

Понеделник

17:30

3

клуб „ Психология “

Михаил Ганев

Вторник

15:00

4

Мажоретен състав „ Морски сирени “

Росица Николова

Понеделник

15:00

5

клуб „ Мултимедиен свят “

Зинеб Файк

Понеделник

15:00

6

клуб „ Развлекателна астрономия “

Десислава Георгиева

Вторник

14:05

7

клуб „ Пътешественик “

Иван Христов

Петък

15:00

8

клуб „ Предприемачът и бизнес средата

Мариета Генчева

Вторник

14:05


Ресурси: