Класни ръководители

Паралелка:

Специалност:

Класен ръководител:

Корабоводене-морско

Светослав Иванов

Корабни машини и механизми

Дафинка Андонова

Митническа и данъчна администрация

Росица Николова

Корабоводене-морско

Женя Кирякова

Корабни машини и механизми

Живко Жеков

Митническа и данъчна администрация

Анастасия Николова

10а

Корабоводене-морско/ КММ

Лъчезара Добрева

10б

Митническа и данъчна администрация

Марина евтимова

11а

Корабоводене-морско

Бистра Янкова

12а

Корабоводене-морско

Сюзана Серпуховитина

Документи