Класни ръководители

Паралелка:

Специалност:

Класен ръководител:

Корабоводене-морско

Иван Христов

Корабни машини и механизми

Иван Кралев

Митническа и данъчна администрация

Мариета Генчева

Корабоводене-морско

Стефани Иванова

Корабни машини и механизми

Полина Делева

Митническа и данъчна администрация

Стела Манева

10а

Корабоводене-морско

Светослав Иванов

10б

Корабни машини и механизми

Никола Тодоров

10в

Митническа и данъчна администрация

Зинеб Файк

11а

Корабоводене-морско

Живко Жеков

11б

Корабни машини и механизми

Десислава Георгиева

11в 

Митническа и данъчна администрация

Мариана Пенева

12а

Корабоводене-морско

Милена Казакова

12б

Митническа и данъчна администрация

Марина Евтимова

Документи