Класни ръководители

8А - Корабоводене / КММ - Милена Казакова

8Б - Митническа данъчна администрация - Марина Евтимова

9А - Корабоводене  - Морско - Бистра Янкова

9Б - КММ - Женя Кирякова

10А - Корабоводене - Морско - Сюзана Серпуховитина

11А - Митническа данъчна администрация - Живко Жеков

Документи