Ръководство

 

РЪКОВОДСТВО И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ:

ИНЖ. ХРИСТИНА ЖАБОВА

директор

0878808183

АНДРЕЯНА АНДОНОВА

главен счетоводител

0877580332

ТАНЯ ДОБРЕВА

технически секретар

0878639046/ 056893489

МАРИЕЛА ЧЕРВЕНЯКОВА

технически изпълнител

0878639048