Ръководство

инж. Христина Жабова
Директор

 

 

кап.инж Пламен Симеонов
Заместник директор по учебно-производтсвена дейност - 0877079010

Секретар: 0878639046
Счетоводство: гл.счетоводител Андреана Андонова  0878 639047
Морски квалификационен център: 0878 639048