Ръководство

инж. Христина Жабова
Директор

 

 


Заместник директор по учебната дейност

Секретар: 0878639046
Счетоводство: гл.счетоводител Богомил Стоянов  0878 639047
Морски квалификационен център: 0878 639048