Ръководство

 

РЪКОВОДСТВО И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ:

ИНЖ. ХРИСТИНА ЖАБОВА

директор

0878808183

ИНЖ. ВЕНЕТА ШАРКОВА

Заместник-директор учебна дейност

0895626832

АНДРЕЯНА АНДОНОВА

Главен счетоводител

0877580332

ТАНЯ ДОБРЕВА

Технически секретар

0878639046/ 056893489

ПЕТЯ БЪРЗЕВА

Завеждащ административна служба

0898793914

МАРИЕЛА ЧЕРВЕНЯКОВА

Технически изпълнител

0878639048