КОНТАКТИ

Адрес:
8000 град Бургас
ул. Индустриална 1
0878 639046

Нова елетронна поща -  info@morskoburgas.com

maritimecollege.burgas@gmail.com
maritime_college@mail.bg

Свържете се с нас