УЧИТЕЛИ

 

име, презиме и фамилия

Длъжност

1

инж. Христина Петрова Жабова

Директор

2

кап. Пламен Симеонов Симеонов

Зам.директор по учебно-производствена дейност

3

Женя Петрова Кирякова

Учител по БЕЛ

4

Милена Иванова Казакова

Учител по БЕЛ

5

Елена Димитрова Кирилова

Ръководител учебно-методичен център

6

Мустафа Ахмед Ебазир

Учител по математика

7

Сюзана Костадинова Серпуховитина

Учител по история и география

8

Марина Димитрова Евтимова

Учител по биология, химия и физика

9

Живко Валериев Жеков

Учител по физическо възпитание и спорт

10

Бистра Славчева Янкова

Учител по икономически дисциплини

11

Галина Рашкова Влаева

Учител по математика

12

Лъчезара Станева  Добрева

Учител по руски език

13

Елма Иванова Генчева

Учител по физика

14

Димана Илиева Есен

Учител по английски език

15

Ася Найденова Бъжлекова

Учител по английски език

16

Анастасия Николаева Николова

Учител по икономически дисциплини

17

Светослав Атанасов Иванов

Учител по английски език

18

инж. Анчо Димитров Иванов

 Учител по теоретично обучение

19

кап.инж.Деньо Колев Николов

 Учител по теоретично обучение

20

к.д.п. Евгени Рачев Тодоров

Учител по теоретично обучение