Учители

Име Длъжност
инж. Христина Жабова Директор, училище
инж. Венета Шаркова Заместник-директор, учебна дейност
Вилияна Жабова учител по български език и литература
Дафинка Андонова учител по български език и литература
Десислава Георгиева учител по физика и строномия
Десислава Дюлева учител по история и цивилизации
Десислава Лимберова Учител, практическо обучение
Драгомира Райкова-Георгиева Учител по английски език
Живко Жеков учител по физическо възпитание и спорт
Зинеб Файк учител по информационни технологии
Иван Кралев учител по математика
Иван Христов учител по английски език
Красимир Ценов учител по физическо възпитание и спорт
Мариана Пенева Учител, теоретично обучение
Мариета Генчева Учител, теоретично обучение
Марина Евтимова учител по химия и биология
Милена Казакова учител по български език и литература
Мина Ангелова учител по физическо възпитание и спорт
Никола Тодоров учител по математика
Полина Делева учител по руски език
Светослав Иванов Учител по английски език
Стела Манева учител по география и икономика
Стефани Иванова Учител по английски език
инж. Анчо Иванов Учител, практическо обучение 
инж. Веселин Делчев Учител, практическо обучение 
инж. Петър Диамандиев Учител, теоретично обучение
инж. Петър Янков Учител, теоретично обучение
инж. Силвия Костадинова Учител, теоретично обучение
кап. Дойчин Дойчев Учител, практическо обучение 
кап. Стоян Пантов Учител, теоретично обучение