УЧИТЕЛИ

 1.  

инж. Христина Петрова Жабова,

Директор

 1.  

Анастасия Николаева  Николова,

Учител по  философия

 1.  

инж. Анчо Димитров Иванов,

Учител по теория/ КММ

 1.  

Бистра Славчева Янкова,

Учител по икономически дисциплини

 1.  

инж. Ваньо Андрейчев Костадинов,

Учител по теория/ Корабоводене

 1.  

Веселин Дечев Делчев

Учител по теория/ Корабоводене

 1.  

Дафинка Христова Андонова,

Учител по БЕЛ

 1.  

инж. Евгени Рачев Тодоров,

Учител по практика/ Корабоводене 

 1.  

Женя Петрова Кирякова,

Учител по БЕЛ

 1.  

Живко Валериев Жеков,

Учител по ФВС

 1.  

Лъчезара Станева  Добрева,

Учител по руски език

 1.  

Марина Димитрова Евтимова,

Учител по биология и химия 

 1.  

Милена Иванова Казакова,

Учител по БЕЛ

 1.  

Мустафа Ахмед Ебазир,

Учител по математика и ИТ

 1.  

Силвия Чакърова

Учител по английски език

 1.  

Радка Димитрова Димитрова,

Учител по математика и физика

 1.  

Росица Колева Николова,

Учител по физическо възпитание

 1.  

Светослав Атанасов Иванов,

Учител по английски език

 1.  

инж. Силвия Христова Костадинова,

Учител по теория/ Корабоводене

 1.  

Сюзана Костадинова Серпуховитина,

Учител по история