УЧИТЕЛИ

 1.  

инж. Христина Петрова Жабова,

Директор

 1.  

Анастасия Николаева  Николова,

Учител по  философия

 1.  

Анелия Димитрова Делчева

Старши учител по БЕЛ

 1.  

инж. Анчо Димитров Иванов,

Учител по теория/ КММ

 1.  

Бистра Славчева Янкова,

Учител по теоретично обучение/ Икономически дисциплини

 1.  

инж. Ваньо Андрейчев Костадинов,

Учител по теоретично обучение/ Корабоводене

 1.  

инж. Веселин Дечев Делчев,

Учител по теоретично обучение/ Корабоводене

 1.  

Вилияна Стоянова Жабова,

Учител по БЕЛ

 1.  

Деница Димитрова Григорова,

Учител  по история и цивилизации

 1.  

Зинеб Шабан Файк,

Учител по ИИТ

 1.  

Иван Маринов Кралев,

Учител по математика

 1.  

Живко Валериев Жеков,

Учител по физическо възпитание

 1.  

Маргарет Красимирова Петрова,

Учител по физика и астрономия

 1.  

Мариана Желева Пенева,

Учител по практическо обучение/ Икономически дисциплини

 1.  

Марина Димитрова Евтимова,

Учител по биология и химия 

 1.  

Никола Тодоров Тодоров,

Учител по Математика

 1.  

Полина Пенкова Делева,

Учител по руски език

 1.  

Росица Колева Николова,

Учител по физическо възпитание

 1.  

Светослав Атанасов Иванов,

Учител по английски език

 1.  

Силвия Димитрова Чакърова,

Учител по английски език

 1.  

Силвия Христова Костадинова,

Учител по теоретично обучение/ Корабоводене

 1.  

Стела Желязкова Манева,

Учител по география и икономика

 1.  

Стефани Кирчева Иванова,

Учител по английски език

 1.  

Яница Емилова Попова,

Учител по БЕЛ